فیلیوس

کیفیت توان در توربین بادی

کیفیت توان power quality توربین بادی فیلیوس filioos مهندسی برق قدرت

در مراجع مختلف می­توان مشاهده کرد که تعاریف کاملاً متفاوتی برای کیفیت توانارائه شده است. به عنوان مثال شرکت­های برق کیفیت توان را مترادف با قابلیت اطمینان تعریف کرده ­اند و به صورت آماری نشان می­دهند که مثلاً یک شبکه ۹۸ درصد قابلیت اطمینان دارد. در عوض سازندگان وسایل الکتریکی کیفیت توان را به صورت کارکرد مناسب دستگاه­ها بر اساس مشخصات منبع تغذیه تعریف می­نمایند. این تعریف می­تواند برای وسایل الکتریکی متفاوت و سازندگان مختلف، معانی متفاوتی داشته باشد. به هر حال کیفیت توان در نهایت مسئله­ای است مختص مشترکین، که نقطه نظرات مشترکین در این امر بسیار دخیل است. بنابراین تعریفی که برای مسئله کیفیت توان مورد استفاده قرار گرفته است، عبارت است از:

“هرگونه مشکلی که باعث تغییر در ولتاژ، جریان یا فرکانس گردد و موجب خرابی و یا عملکرد نادرست تجهیزات مصرف­ کننده شود.”

برق شهر کیفیت توان فیلیوس filioos

هرچند که واژۀ معمول توصیف کننده در اینجا، کیفیت توان است، اما در حقیقت در بسیاری از موارد کیفیت ولتاژ مورد نظر است. از لحاظ فنی، در اصطلاح مهندسی، توان عبارتست از نرخ انتقال انرژی و متناسب است با حاصل­ضرب ولتاژ و جریان. تعریف کیفی این کمیت به طریقی که معنی­دار باشد بسیار مشکل است. شبکۀ توزیع فقط می­تواند کیفیت ولتاژ را کنترل کند و هیچ کنترلی روی جریانی که یک بار خاص می­کشد، ندارد. بنابراین استانداردهای کیفیت توان تنها حدود مجاز ولتاژ منبع را مشخص می­کنند.

شبکه­های قدرت جریان متناوب طوری طراحی می­شوند که در یک ولتاژ سینوسی با فرکانس (۵۰ یا ۶۰ هرتز) و دامنۀ مشخص کار کنند. هرگونه انحراف قابل توجه در دامنه، فرکانس و یا خلوص شکل موج، یک مسئلۀ کیفیت توان خواهد بود.

کیفیت توان برق شهر فیلیوس filioos

برای شناسائی مسائل کیفیت توان و اندازه­گیری آنها، استانداردهای مختلف دسته­بندی متفاوتی ارائه داده­اند. یکی از دسته ­بندی­ها مطابق به صورت زیر است:

  • پدیده­ های گذرا: به پدیده­هایی گفته می­شود که نامطلوبند ولی طبیعتی لحظه­ای دارند. گذراها به دو دستۀ ضربه­ای و نوسانی تقسیم می­شوند. یک گذرای ضربه­ای تغییر ناگهانی با فرکانسی غیر از فرکانس قدرت در حالت مانای ولتاژ، جریان و یا هر دوی آنهاست که پلاریتۀ آن در یک جهت مثبت و یا منفی می­باشد. گذرای ضربه­ای معمولاً با زمان­های خیز و میرائی مشخص می­شوند. یک گذرای نوسانی تغییر ناگهانی با فرکانسی غیر از فرکانس قدرت در حالت مانای ولتاژ، جریان و یا هر دوی آنهاست که هر دو پلاریتۀ مثبت و منفی را دارا می­باشد. گذرای نوسانی بر حسب فرکانس به سه نوع فرکانس بالا، متوسط و کم تقسیم شده است.

کیفیت توان شبکه برق فیلیوس filioos

  • تغییرات کوتاه­ مدت: تغییرات ولتاژ کوتاه­مدت اغلب به علت شرایط اتصال کوتاه، انرژی­دار کردن بارهای بزرگ که محتاج جریان راه­اندازی زیاد می­باشند، و یا به علت عدم اتصال محکم سیم­بندی قدرت بوجود می­آیند. بستگی به محل اتصال­کوتاه و شرایط سیستم، اتصال کوتاه می­تواند موجب افزایش موقتی ولتاژ[۱] یا افت ولتاژ[۲] یا از دست دادن کامل ولتاژ (قطعی)[۳] شود. این تغییرات بر حسب زمان تداوم آن­ها در سه دستۀ آنی، لحظه­ای و موقتی قرار می­گیرند.
  • تغییرات بلندمدت ولتاژ: تغییرات بلندمدت هر گونه تغییر در مقدار مؤثر ولتاژ در فرکانس نامی برای زمان بیشتر از ۱ دقیقه را شامل می­شود. تغییرات بلندمدت می­تواند به صورت اضافه ولتاژ[۴] یا کاهش ولتاژ[۵] باشد.

کیفیت توان کابل برق فیلیوس filioos

  • نامتعادلی ولتاژ: نامتعادلی ولتاژ بر اساس نسبت مؤلفه­های منفی و یا صفر به مؤلفۀ مثبت تعریف می­شود. مؤلفۀ ولتاژهای منفی یا صفر در سیستم عموماً ناشی از بارهای نامتعادلی است که موجب عبور جریان­های مؤلفۀ منفی و یا صفر می­شود.
  • اعوجاج شکل موج: اعوجاج شکل ­موج در حالت مانا عبارتست از انحراف از یک موج سینوسی در فرکانس نامی که توسط محتوای طیفی آن موج مشخص می­گردد. پنج نوع اعوجاج در شکل موج عبارتند از: انحراف[۶] dc، هارمونیک­ها، میان­هارمونیک­ها، شکاف[۷]، نویز.
  • تغییرات ولتاژ: تغییرات ولتاژ عبارتست از تغییرات منظم پوش ولتاژ یا یک سری تغییرات ولتاژ تصادفی که دامنۀ آن­ها معمولاً از ۰٫۹ تا ۱٫۱ پریونیت باشد. بارهایی که موجب تغییرات سریع و پیوستۀ دامنۀ جریان می­شوند می­توانند عامل تغییرات ولتاژ باشند که اغلب به عنوان فلیکر هم از آنها نام برده می­شود. عبارت فلیکر از اثرات تغییرات ولتاژ روی منابع روشنائی که با چشم مشاهده می­شوند گرفته شده است.
  • تغییرات فرکانس قدرت: تغییرات فرکانس قدرت به صورت انحراف از مقدار نامی فرکانس مؤلفۀ اصلی تعریف می­شود. فرکانس سیستم قدرت بر اساس سرعت دورانی ژنراتورهای تغذیه­کنندۀ سیستم تعیین می­شود. به علت تغییر تعادل دینامیکی بین تولید و مصرف تغییرات ملایمی در فرکانس وجود دارد. اندازۀ انحراف فرکانس و مدت تداوم آن بستگی به مشخصۀ بار و پاسخ مستقیم کنترل ژنرانور با تغییرات بار دارد.

کیفیت توان لامپ فیلیوس filioos

توربین­های بادی نیز مانند سایر منابع انرژی، کیفیت توان شبکه را در زمان اتصال آنها به شبکه قدرت تحت تاثیر قرار می­دهند، زیرا کیفیت توان بستگی به تعامل بین شبکه برق و توربین بادی دارد. البته لازم به ذکر است که در سیستم­های قدرت بزرگ، معمولاً فرکانس پایدار است و تغییرات قابل توجهی نداشته و توربین بادی به طور معمول هیچ گونه قطعی بر روی شبکه­های ولتاژ بالا ایجاد نمی­کند. تغییرات فرکانس در توربین­های بادی مربوط به سرعت چرخش رتور با توجه به تعداد پره­های آن است.

کیفیت توان لامپ آتش فیلیوس filioos

[۱] swell

[۲] Sag (dip)

[۳] Interruption

[۴] OverVoltages

[۵] UnderVoltages

[۶] Offset

[۷] notch

فیلیوس

برق قدرت

دیدگاه‌ها

*
*