فیلیوس

منابع تامین تقاضای مشتریان در بازار برق

تامین تقاضای مشتریان بازار برق فیلیوس مهندسی برق قدرت filioos
  • منابع تامین تقاضای مشتریان در بازار برق

به طور معمول، خرده فروشان جهت تامین تقاضای مشتریان در بازار برق ، دو راهبرد خرید زیر را اتخاذ می کنند:

  • خرید برق از بازار تسهیلات اشتراکی (حوضچه).
  • استفاده از قراردادهای پیش خرید و یا انعقاد قراردادهای دوجانبه با تولید کنندگان

از آنجا که قیمت های بازار حوضچه بسیار متغیر و بی ثبات می باشند، اتکای بیش از حد به بازار حوضچه می تواند سبب متضرر شدن و یا در برخی مواقع منجر به ورشکستی خرده فروش شود. برای حداقل کردن ریسک قیمت های بی ثبات بازار حوضچه، شرکت خرده فروش می تواند از گزینه های مختلفی از جمله قراردادهای پیش خرید استفاده کند. هزینه قراردادهای پیش خرید معمولا بزرگتر از هزینه متوسط بازار حوضچه است. بنابراین، لازم است مصالحه ای بین مقدار توان خریداری شده از بازار حوضچه و توان تأمین شده از طریق انعقاد قراردادهای پیش خرید برقرار شود. به طور ایده آل، خرده فروشان مایل می باشند که انرژی فروخته شده به مشتریان را با انرژی خریداری شده از قراردادهای پیش خرید تطبیق دهند. با این حال، تغییرات غیرقابل پیش بینی در تقاضای مشتریان در بازار برق ، خرده فروشان را مجبور به خرید یا فروش در بازار حوضچه می کند.

تأمین تقاضای مشتریان در بازار برق با خرید از بازار تشهیلات اشتراکی (حوضچه)

تأمین تقاضای مشتریان در بازار برق با خرید از بازار تشهیلات اشتراکی (حوضچه)

تأمین تقاضای مشتریان در بازار برق با خرید از بازار تشهیلات اشتراکی (حوضچه)

قراردادهای پیش خرید یکی از مهم ترین ابزارهایی است که توسط خرده فروش برای مدیریت ریسک، مورد استفاده قرار می گیرد. در این قراردادها، مقدار و قیمت انرژی تحویلی هنگام انعقاد قرارداد مشخص می شود. این نوع قراردادها معمولا با توجه به شناختی که خریدار و فروشنده از یکدیگر دارند منعقد می شوند و دارای مدت زمان اجرای گوناگونی از یک ساعت تا چندین سال می باشند.

تأمین تقاضای مشتریان در بازار برق با انعقاد قراردادهای پیش خرید

تأمین تقاضای مشتریان در بازار برق با انعقاد قراردادهای پیش خرید

تأمین تقاضای مشتریان در بازار برق با انعقاد قراردادهای پیش خرید

علاوه بر این، در سمت تقاضا، خرده فروشان به منظور تامین یک مقدار توان معین با قیمت های فروش ثابت در طی یک دوره زمانی از پیش تعیین شده (به عنوان مثال یک ماه با یک سال)، قراردادهایی را با مشتریان خود منعقد می کنند. به طور معمول، معاملات در بازار حوضچه نسبت به قراردادهای پیش خرید، کمتر سودآور است. بنابراین، خرده فروش ممکن است به این موضوع علاقه مند باشد که اولا میزان خرید از بازار حوضچه را به حداقل برساند، دوم خرید از بازار حوضچه را از دوره هایی که قیمت ها در آنها بالا می باشند به دوره هایی که قیمت ها کمتر می باشند انتقال دهد. جهت دستیابی به این هدف، خرده فروشان باید مشتریان خود را تشویق کنند که بارهای مصرفی خود را به ساعاتی که قیمت ها در بازار عمده فروشی کمتر است، جابجا کنند.

 

فیلیوس

برق قدرت

دیدگاه‌ها

*
*