فیلیوس

طراحی الکتریکی ماژول الکترونیک قدرت

طراحی الکتریکی ماژول الکترونیک قدرت فیلیوس مهندسی برق قدرت filioos

در قسمت طراحی الکتریکی ، طراحی ساختار و توپولوژی الکتریکی در نظر گرفته می‌شود. همچنین پارامترهای لازم برای طراحی بهینه ماژول به منظور کار در شرایط دمایی زیاد و چگالی توان زیاد معرفی می‌شود. در ادامه با فیلیوس همراه باشید.

مراحل طراحی الکتریکی یک ماژول الکترونیک قدرت

اولین مرحله در طراحی الکتریکی یک ماژول الکترونیک قدرت ، انتخاب توپولوژی مناسب است. متاسفانه توپولوژی ای وجود ندارد که همیشه در طراحی یک ماژول به کم‌ترین حجم ممکن منجر شده و بیش‌ترین چگالی توان را داشته باشد. به طور کلی برای انتخاب یک توپولوژی مناسب باید چند نکته را در نظر داشت:

۱- حجم مورد نیاز برای ذخیره سازی انرژی

در طراحی الکتریکی هر مدار الکترونیک قدرت، حجم مورد نیاز برای عناصر ذخیره‌کننده انرژی تاثیر زیادی در حجم کلی مدار دارد. به طور کلی حجم یک مدار را حجم مورد نیاز برای عناصر ذخیره‌کننده انرژی تعیین می‌کند. چناچه نیاز باشد تا حجم یک توپولوژی به حداقل مقدار خود برسد، باید میزان انرژی ذخیره شده در عناصر غیرفعال[۱]، به ازای یک فرکانس مشخص، به حداقل خود برسد. با افزایش فرکانس می‌توان انرژی ذخیره شده در هر بازه کلیدزنی[۲] را کاهش داد، ولی این امر باعث افزایش تلفات کلیدزنی می‌شود. بنابراین حجم مورد نیاز برای ذخیره سازی انرژی یکی از موارد انتخاب توپولوژی برای داشتن چگالی توان زیاد است.

ماژول الکترونیک قدرت حجم کم فیلیوس filioos

۲- استرس ایجاد شده بر روی قطعات

هنگام طراحی الکتریکی یک توپولوژی ایده‌آل باید استرس ایجاد شده بر روی قطعات(فعال و غیرفعال) حداقل مقدار خود را داشته باشد. تعداد توپولوژی‌هایی که استرس ایجاد شده بر روی تمام قطعات آن کم باشد، بسیار اندک است. همیشه استرس وارد شده، در بعضی از قطعات بیش‌تر از سایر قطعات است. در کاربرد چگالی توان زیاد، یک توپولوژی باید به گونه‌ای انتخاب شود که بیش‌ترین مقدار استرس به قطعاتی وارد شود که بتوان با تغییر شرایط مداری این استرس‌ها را کنترل کرد.

ماژول الکترونیک قدرت طراحی الکتریکی حجم فشره فیلیوس filioos

۳- سادگی کنترل

معمولاً مدار کنترلی در یک ماژول الکترونیک قدرت ، درون ماژول ساخته می‌شود. در نتیجه قسمتی از حجم درون ماژول باید به مدار کنترلی اختصاص داده شود. بنابراین انتخاب ساختاری با مدار کنترلی ساده این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان حجم اشغال شده درون ماژول را به حداقل رساند. علاوه بر این، یک مدار کنترلی برای عملکرد مناسب به تعدادی مدار اندازه‌گیری(سنسور اندازه‌گیری ولتاژ یا جریان) نیاز دارد. در چنین شرایطی، توپولوژی‌هایی که مدارهای اندازه‌گیری کم‌تری نیاز دارند، برای مصارف با چگالی توان زیاد مناسب‌ترند.

مدار کنترلی ماژول الکترونیک قدرت فیلیوس filioos

[۱] Passive Component

[۲] Switching cycle

فیلیوس

برق قدرت

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*