فیلیوس

ساختار HEAT SINK فشرده در ماژول الکترونیک قدرت

گرماگیر فشرده مهندسی برق قدرت فیلیوس filioos

ساختار Heat Sink فشرده

در ماژول الکترونیک قدرت به کمک ساختار heat sink فشرده می‌توان حرارت ایجاد شده در هر قطعه را جمع‌آوری و به محیط بیرون منتقل کرد. به عبارت دیگر، این روش یک سیستم مدیریت حرارتی است که با کاهش مقاومت حرارتی، شرایط لازم برای عملکرد صحیح مدار را در دماهای زیاد فراهم می‌کند.

طرح‌واره ساختار heat sink فشرده

ساختار heat sink فشرده ، از دو قسمت مجزا در شکل زیر تشکیل شده است. قسمت اول ساختار، جمع‌کننده حرارتی، در تماس مستقیم با سطح قطعه قرار دارد و حرارت ایجاد شده در قطعه را جذب کرده به مسیر حرارتی منتقل می‌کند. در حالی که مسیر حرارتی (قسمت دوم ساختار) حرارت قسمت جمع‌کننده حرارتی را به محیط بیرون انتقال می‌دهد.

ساختار HEAT SINK فشرده الکترونیک قدرت فیلیوس filioos

در هر دو قسمت ساختار heat sink فشرده ، تغییرات دمایی ایجاد می‌شود؛ که این تغییرات دما وابسته به میزان حرارت انتقال داده شده، مشخصات هندسی و جنس استفاده شده در ساختار است. با تغیر هرکدام از این سه ویژگی می‌توان میزان تغییرات دمایی ایجاد شده بین جسم تولیدکننده حرارت و محیط بیرون را به منظور دست‌یابی به مقاومت حرارتی مورد نظر کنترل کرد.

نخستین محدودیت در میزان اثرگذاری این سیستم مدیریت حرارتی، جنس مواد مورد استفاده و مشخصات هندسی این ساختار است. از آن‌جایی که ساختار heat sink فشرده حرارت ایجاد شده در هر قطعه را از طریق مسیرهایی به محیط بیرون انتقال می‌دهد، خصوصیاتی مانند هدایت‌پذیری حرارتی، جنس، طول و سطح مقطع این مسیرها باید به صورت بهینه طراحی شود.

امیدواریم این مطلب هم براتون مفید بوده باشه. خواشحال میشیم نظرتون رو در مورد این نوشته بدونیم…

فیلیوس

برق قدرت

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*